creatief Maatwerk
met personeel

Visie Hanbikin

member

Creatieve oplossingen bij (dagelijks) voorkomende gebeurtenissen met personeel.
De ervaring van Hanbikin uitdragen, vertalen en implementeren in ondernemingen.
Het doel is kennis aanleren bij ondernemers.
Geen theorie maar praktijk, zien is doen.

Werkwijze

Hanbikin heeft als kenmerk snelheid en slagvaardigheid. Bellen en een e-mail sturen werkt direct en kan snel beantwoord worden. Ons doel is gericht op preventief handelen, dat heeft de voorkeur boven symptoombestrijding.
Moeilijke zaken lossen we op.
Conflicten maken we bespreekbaar.
Escalaties voorkomen wij daar waar mogelijk.
Al deze elementen worden ingezet om WINST te bewerkstelligen, wij zijn in staat om de gevolgen van acties van werkgever of werknemer helder en werkbaar te maken.

W

Werkbaar

Heldere communicatie in mogelijkheden en aanpak.

I

Integer

Eerlijk en betrouwbaar.

N

No nonsense

Pragmatische mentaliteit.

S

Strategie

Praktijkgericht personeelsbeleid.

T

Toekomst

Voorkomen is beter dan genezen.

Diensten

De diensten van Hanbikin BV zijn inzetbaar voor werkgevers met 1 personeellid tot bedrijven met een directie en meer dan 100 personeelsleden.

Een medewerker werkt in een bedrijf en meldt zich (te) vaak ziek. Een gesprek met de medewerker leerde dat hij zich niet serieus genomen voelde ten opzichte van zijn collega's op het gebied een aantal zaken (werkverdeling, beloning, acceptatie). Hanbikin heeft deze problemen duidelijk en bespreekbaar gemaakt. Nu werkt deze medewerker al tijden zonder ziekmelding.

TroubleShooter

Creativiteit in oplossingen bij personeelsproblemen

Uitvoerende arbeid waarbij fysieke inspanningen dagelijks noodzakelijk zijn bijvoorbeeld werken in de bouw, als stratenmaker of als uitbener in vlees. 
Iedereen kent wel het voorbeeld van de persoon die het uitvoerende werk niet meer kon en gelukkig aan de slag kon als portier binnen het bedrijf. Maar wat als dit soort functies er niet zijn? 
Hanbikin denkt in oplossingen.

Future

Kunnen mijn medewerkers in de toekomst hun werk blijven doen?

In een bedrijf komen ziekmeldingen voor. Gelukkig zijn dat vaak kortstondige ziektes. Blijf echter alert op repeterende ziekmeldingen. Wanneer iemand zich ziek meldt waarbij al snel helder is dat die medewerker (helaas) niet meer terug kan in het eigen werk. Moet men dan twee jaar het ziekengeld doorbetalen? Wat zijn de financiële gevolgen voor de ondernemer?  En voor de werknemer qua zelfvertrouwen? 
Hoe kan men dat aanpakken? Hanbikin kan op basis van ruime ervaring als arbeidsdeskundige, oplossingen aandragen.

Arbeidsdeskundige

Oplossingen bij (langdurige) ziekte

Een ondernemer kan tegen een probleem aanlopen van bijvoorbeeld een zieke werknemer met ziektes die niet werkgerelateerd zijn. Hoe moet dat worden opgelost? Wat mag een ondernemer vanuit de privacywetgeving? Wat is mogelijk in de hulpverlening die door bezuinigingen weinig mogelijkheden of absurde wachttijden heeft? Wat kan de ondernemer zelf? Hanbikin weet raad.

Bedrijf versus Privé

Problemen bespreekbaar en oplosbaar maken

In een bedrijf met uitvoerende arbeid en laaggeschoold werk kunnen  problemen voorkomen met medewerkers die niet op de juiste (werk)plek zitten. Deze kunnen praktisch opgelost worden. 
In een onderneming waar met geschoolde medewerkers wordt gewerkt is dat niet zo eenvoudig. Het probleem is te vaak onbespreekbaar, je praat niet over andermans werk. Het wordt echter wel lastig als het werk dat steeds bij dezelfde personen blijft liggen, vertragingen in de organisatie veroorzaakt. Men kan dat in eerste  instantie toedekken door het eigen werk daarna sneller op te lossen. Maar wat als het probleem blijft voortduren? Hanbikin kan in deze problematiek zeker helpen.

HRM

Helpende hand bij al uw Human Resources vragen

Hanbikin praat met werkgevers over potentieel vervangende arbeid. Indien iemand ziek wordt voor het eigen werk, bijvoorbeeld een vrachtwagenchauffeur die tijdelijk niet kan rijden, hoeft organisatorisch geen probleem te worden. Een medisch probleem kan tijd vergen om te genezen. 
Maar als een werknemer al drie weken niet op het werk komt, is er al sprake van een denkbeeldige afstand die ontstaat met de arbeid en de omgeving. Dat kan, indien mogelijk, voorkomen worden door na te denken over andere passende arbeid, die vaak blijft liggen in het bedrijf. Daar is pure winst te halen voor de werkgever en werknemer. Men blijft betrokken met elkaar. Hanbikin kan daar oplossingen en ideeën voor aandragen

Preventie

Preventie is Kostenbesparing

Onze Professionals

Het Team
Hans Biesmans

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard.In menselijke en werksituaties is men al snel geneigd om oplossingen te bedenken die inventief lijken, moeilijk of onhaalbaar zijn. Vaak is het beter om naar de basis of oorzaak te kijken.

Het Team
Kiril Kiristowski
soft-hardware specialist

Automatisering is een hulpmiddel ter ondersteuning van de menselijke denkwijzen, niet andersom.

Het Team
Wilma Koolenbrander
Arbeidspsycholoog

Ik geloof in positieve ontwikkelingen die een kick geven en die, hoe klein of groot ook, het leven de moeite waard maken

Het Team
Nico Klein
verzekerings- bedrijfsarts

Het leven en arbeid gaan samen, de kunst is het vinden van de juiste verhoudingen en het behouden van de goede gezondheid.

Het Team
Charidha Ori
Arbeidsdeskundige

Een reis begint altijd met een eerste stap. Durf te veranderen!

Het Team
Guus de Froe
Senior Arbeidsdeskundige

Oplossingen bedenken en vinden is mijn motto!

Het Team
Pink Jongsoong
Administratie

Administratie zorgt ervoor dat je morgen weet wat je gisteren hebt gedaan

Het Team
Peter Mater
Zelfstandig bedrijfsarts

Gezond werken en gezond leven horen bij elkaar. Dat is de basis van mijn werkwijze

ZIEN WAT IK PRECIES GEDAAN HEB

Op LinkedIn kunt u mijn gehele CV nog eens rustig bekijken

Contact

Laten we eens een afspraak maken. Bel me of stuur een e-mail. Als ik de telefoon niet aan kan nemen bel ik altijd zo snel mogelijk terug.

Hans Biesmans belt

Contact Gegevens

Hanbikin B.V.Lijsterbesgaard 10 5283 EW Boxtel


Telefoon: 0411-623972

Mobiel: 06-51127451

hans.biesmans@hanbikin.nl